AOWers moeten zelf energietoeslag aanvragen

Door de hard oplopende energiekosten is er een regeling voor de lagere inkomens, waar ook veel AOWers onder vallen om een extra energietoeslag te ontvangen van 800 euro. Echter heeft het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid op 15-03-2022 bekend gemaakt dat deze wel zelf door deze Nederlanders moeten worden aangevraagd.

Hoe aanvragen

Bekend is dat huishoudens met een bijstandsuitkering de toeslag automatisch krijgen. AOWers en andere groepen die er recht op hebben moeten dit bij de gemeente aanvragen. Hoe dit gaat, kan per gemeente verschillen. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente en of op de website van uw gemeente te kijken. De meeste gemeentes maken hier namelijk melding van in hun nieuwsoverzicht.

Wanneer komt u in aanmerking

Om de toeslag te krijgen mag het fiscaal jaarinkomen niet hoger zijn dan:

Situatie 1: U woont samen met een partner die AOW Krijgt. Uw fiscaal jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 27.087,00

Situatie 2: U heeft AOW en bent alleenstaand. Uw fiscaal jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 19.765,00

Situatie 3: U woont samen met uw partner die geen AOW krijgt of andersom. Uw fiscaal jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 26.454,00

Waarom zijn de prijzen zo hoog?

De energieprijzen stegen al sinds afgelopen zomer en zijn nog harder gaan stijgen door de oorlog in Oekranie. Hierdoor is het aanbod van gas en brandstof kleiner, waardoor de prijs enorm gestegen is. De consumenten merken dit echter niet direct, maar omdat dit conflict al lang gaande is. Begint het nu ook voelbaar te worden, in de vorm van duurdere producten en hogere prijzen aan de benzinepomp. Om dit enigszins tegen te gaan verlaagt de overheid per april al tijdelijk de belastingen op brandstof en per 1 juli ook op energieprijzen. Dit heeft echter effect op iedereen die daar gebruik van maakt en om de lagere inkomens toch nog iets verder te helpen is de energietoeslag bedacht.

Meer weten over AOW?