AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029

In een recente correspondentie met de Tweede Kamer heeft minister Carola Schouten bevestigd dat de AOW-leeftijd in 2029 onveranderd zal blijven, waarbij de uitkering vanaf 67 jaar en 3 maanden start, in lijn met het voorgaande jaar. De ongewijzigde AOW-leeftijd komt voort uit een complex samenspel van factoren, waaronder de impact van de coronapandemie op de levensverwachting. Terwijl de oversterfte door COVID-19 de verwachtingen heeft beïnvloed, blijft de AOW-gerechtigde leeftijd stabiel.

Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de AOW-leeftijd, maar ook voor de pensioenfondsen die recentelijk zijn overgestapt naar een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet heeft besloten dat deze fondsen extra tijd krijgen om de overgang naar het nieuwe stelsel te voltooien, waarmee de oorspronkelijke deadline van 1 januari 2027 met een jaar is verlengd. In dit bericht werpen we een diepere blik op de factoren die de AOW-leeftijd beïnvloeden en de impact van de coronapandemie op de levensverwachting

Levensverwachting beïnvloedt AOW-leeftijd

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft minister Carola Schouten aangekondigd dat de AOW-leeftijd in 2029 onveranderd blijft. Zoals eerder, zal de AOW-uitkering starten op de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.

Coronapandemie veroorzaakt oversterfte en beïnvloedt levensverwachting

De aanvangsleeftijd voor de ouderdomsuitkering blijft gekoppeld aan de levensverwachting, die momenteel niet is gestegen. De oversterfte als gevolg van de coronapandemie heeft in de afgelopen jaren tot onverwachte sterfgevallen geleid, waardoor de AOW-leeftijd stabiel blijft. De oversterfte als gevolg van de coronapandemie wordt toegeschreven aan een geschatte toename van 10% in het aantal sterfgevallen ten opzichte van een scenario zonder de pandemie. Ook dit jaar is er een oversterfte van 6%, ondanks een langzaam herstellende levensverwachting die nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie ligt.

Schatting levensduur bij 65 jaar in 2029

De levensverwachting wordt op diverse momenten ingeschat en wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals o.a. het aanbod en de kwaliteit van de zorg, medische technologie, sociaaleconomische status (werkgelegenheid, inkomen, onderwijs en economisch welzijn) en leefstijl (bijv. roken, alcoholgebruik). Volgens schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de levensverwachting voor 65-jarigen in 2029 nog bijna 21 jaar.