AOW-bedragen stijgen per 1 juli 2023!

Per 1 juli a.s. stijgt het minimumloon met 3,13%. Dat betekent dat ook de AOW-uitkeringen stijgen. De AOW-bedragen stijgen echter niet direct met hetzelfde percentage. Dat komt, door de koppeling tussen het netto minimumloon en de bruto AOW-bedragen. De netto stijging van de AOW-bedragen is iets lager 2%. Hieronder de stijgingen per situatie:

Netto AOW-bedragen Voor 1 juli Na 1 juli Verschil per maand Verschil per jaar
Gehuwd of samenwonend beiden AOW (bedrag p.p.)  €              920,98  €               939,24  €                     18,26  €                  219,12
Alleenstaand  €           1.353,11  €            1.378,98  €                     25,87  €                  310,44

Belangrijk: persoonlijke situaties beïnvloeden uw AOW-inkomen. Deze factoren kunnen voor verschillende uitkomsten van het AOW-inkomen zorgen. Indien u tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een aantal jaren niet in Nederland woonde en geen afdrachten in Nederland deed, wordt uw AOW met 2% verminderd per jaar dat u niet in Nederland gewoond heeft.

AOW-betaaldagen

Op deze pagina kunt u de AOW betaaldagen vinden voor de resterende maanden van 2023. Deze worden doorgaans tussen de 20e en 24 van de maand uitbetaald door het SVB.

Overzicht stijging AOW-inkomen in de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023

De AOW-bedragen wijzigen twee maal per jaar (in januari en juli). Ook de stijging van juli 2022 is in dit overzicht meegenomen. Netto wordt het inkomen aanzienlijk hoger, dat geldt helaas ook voor de (vaste) lasten.

Netto AOW-bedragen Per 1 juli 2022  Per 1 juli 2023  Verschil per maand Verschil per jaar
Gehuwd of samenwonend beiden AOW (bedrag p.p.)   €          863,88  €               939,24  €                     75,36  €                  904,32
Alleenstaand   €       1.261,52  €            1.378,98  €                   117,46  €               1.409,52


Inflatie in Nederland

Inflatie is de waardedaling van het geld. Dat betekent dat u met hetzelfde geldbedrag minder kunt kopen dan eerder het geval was. U merkt dit aan de benzinepomp, in de supermarkt en aan uw energierekening. Het CBS houdt de ontwikkelingen. In de grafiek hieronder ziet u de ontwikkeling van de afgelopen 2 jaren.

Zoals u kunt zien, bereikte de inflatie na de zomer van 2022 een hoogtepunt. Daarna zette een daling in. De waardestijging van goederen en diensten daalt dus. Deze zal nog verwachting nog iets verder dalen. De kleine stijging van afgelopen maand was incidenteel. Deze was gelegen in marktomstandigheden van de Nederlandse economie. De verwachting is dat de inflatie in 2024 richting 2% daalt. Dat is een normaal inflatiepercentage. Dat is goed nieuws voor AOW’ers! Het betekent echter niet dat daarmee de AOW-uitkeringen op dit niveau zouden moeten blijven. Een verdere stijging van de AOW-inkomens is nog steeds geen overbodige luxe!