Aanpassing koppeling AOW en minimumuurloon in 2024

De eerste kamer heeft akkoord gegeven op een wijziging die het mogelijk maakt het minimumloon niet meer op maandbasis, maar op uur basis te verhogen. Dit heeft te maken met een ongelijkheid die nu in de regels zit. Wanneer iemand 36, 38 of 40 uur werkt. Dan krijgt deze persoon hetzelfde maandbedrag. Dit zou dan ook veranderen per 2024, want dan wordt in het vervolg gekeken naar de uren die gewerkt hebben en dit heeft gevolgen voor de AOW.

Hoe zit het met de koppeling van de AOW?

De AOW stijgt mee met het minimumloon, hierbij wordt gekeken naar het bruto minimumloon van 36 uur per week. Wanneer de wijziging in 2024 in gaat, zou het kunnen zijn dat het minimumuurloon van 38 / week met 5% stijgt en 40 uur met 10% stijgt. Dit zijn de percentages die nu rond gaan. Wat er met de 36 uur gebeurt is nog onduidelijk en daarmee moeten wij als AOWers ook wachten. Wij verwachten hier meer duidelijkheid over richting prinsjesdag in september.

Haal meer uit uw AOW met onze gratis tips en informatie nieuwsbrief

Gevolgen van deze wijziging voor AOWers?

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor AOWers en daarnaast zijn er ook nog aanpassingen die eerder plaatsvinden zoals van juni op juli. De wijziging geeft het kabinet wel mogelijkheid om de minimumlonen te verhogen zonder de AOW het hetzelfde percentage te hoeven verhogen. Het verhogen van de AOW bedragen is namelijk voor de overheid duur. Er zijn namelijk volgens het SVB 3.577.943 Nederlanders met een AOW uitkering die in totaal 42.9 miljard euro per jaar uitkeert. Het kabinet beredeneert dan dat elke procent dat dit bedrag omhoog gaat  429 miljoen extra kost. Onze mening is dat dit niet als kostenpost gezien moet worden, maar een investering in de koopkracht van onze ouderen. Zij die de economie gemaakt hebben en ook ondersteunen met uitgaven. De AOW voorziet in een basisbehoefte en dient ten alle tijden voldoende te zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Dat moeten we samen niet uit het oog verliezen.

Bekijk hier meer over de AOW: