WOZ waarde berekenen

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. Gemeentes, belastingdienst en waterschappen gebruiken de WOZ-waarde om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Elke huiseigenaar krijgt met de WOZ-waarde van zijn of haar huis te maken.

WOZ-beschikking

U krijgt aan het begin van elk jaar via de gemeente een beschikking thuisgestuurd. Hierin is vastgelegd welke WOZ-waarde aan uw huis is toegekend. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belastingen en heffingen u gaat betalen. De WOZ-waarde is niet constant. Zij wordt elk jaar opnieuw weer berekend.

Het bepalen van de waarde van uw huis

Natuurlijk bepaalt de gemeente de WOZ-waarde niet met een natte vinger. Gegevens over uw perceel en gebouw en bijgebouwen worden gecombineerd met huizen in de buurt die onlangs zijn verkocht. Zo ontstaat een reële verkoopwaarde voor uw huis. Op basis van die verkoopwaarde wordt een WOZ-waarde vastgesteld.

Berekening via een computermodel

De cijfers die de gemeente verzamelt over uw huis gaan de computer in. Die berekent dan mede aan de hand van verkochte huizen in uw omgeving de verkoopwaarde van de woning die u als eigendom heeft. Er wordt geen rekening gehouden met hypotheek of erfpacht. De computerberekening levert een taxatieverslag op. Dit taxatieverslag WOZ-waarde kunt u opvragen bij uw gemeente. Vaak echter zit dat verslag als bijlage al bij de WOZ-beschikking die u elk jaar in januari of februari ontvangt.

WOZ waarde berekenen

Wat wordt meegenomen in de taxatie?

 • Type woning
 • Vloeroppervlak en volume
 • Perceel
 • Ligging woning
 • Bouwjaar woning
 • Verkoopcijfers verkochte woningen rond uw woning

Waardepeildatum

De gemeente hanteert een waardepeildatum. De waarde van de onroerende zaak (uw huis) geldt op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde is dus gekoppeld aan het bedrag dat uw huis een jaar geleden op had kunnen brengen. Vanuit dat bedrag worden vervolgens gemeentelijke heffingen (o.a. onroerendezaakbelasting en rioolheffing), waterschapslasten én inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) door u betaald. Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u dus voor diverse belastingen en heffingen teveel.

Check de actuele WOZ-waarde van uw huis

Wilt u snel weten wat de huidige WOZ-waarde van uw huis is? Dat kan op drie manieren:

 • Zoek het op via de website WOZ-waardeloket
 • Log met DigiD in op de website MijnOverheid.nl
 • Neem contact op met uw gemeente voor informatie

Klopt de schatting?

In feite is de WOZ-waarde een schatting. Het gaat dus om de geschatte waarde van uw huis. De gemeente moet er alles aan doen om die schatting zo accuraat mogelijk te laten zijn. Dat is ook vastgelegd in de Wet WOZ. Een speciale waarderingskamer controleert het werk van de gemeente. Ook u kunt controleren of de gemeente haar werk goed doet. Dat kan door bij de gemeente een taxatieverslag op te vragen. Hierin vind je vaak ook verkoopcijfers terug van vergelijkbare, onlangs verkochte woningen in uw buurt of wijk. De verkoopwaarde van die woningen gebruikt de gemeente om de exacte WOZ-waarde vast te stellen.

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde

De afgelopen jaren zijn huizenprijzen in Nederland flink gestegen. Dat betekent dat de WOZ-waarde ook is verhoogd. Zo valt de WOZ-waarde van een gemiddelde woning in 2023 liefst 17% hoger uit dan in 2022. U betaalt voor diverse belastingen en heffingen dan ook meer. Tegen de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken. Dat kunt u zelf doen of u kunt het aan een bureau uitbesteden. Er is wel een bepaalde periode vastgelegd waarin u bezwaar kunt maken. Om niet achter het net te vissen, kunt u het beste bezwaar maken zodra u constateert dat de WOZ-waarde volgens u (veel) te hoog is. Gaat de gemeente akkoord met uw bezwaar? Dan volgt verlaging van de WOZ-waarde. En in dat geval kunt u zomaar 50 tot 100 euro op jaarbasis besparen. Wij hebben via onze partner een goede mogelijkheid voor u om te checken of de door u aangereikte WOZ-waarde wel klopt; dus niet te hoog is.

WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen/heffingen

Als woningbezitter betaal je een bepaald percentage van de WOZ-waarde voor:

 • Onroerendezaakbelasting
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing

WOZ-waarde en eigenwoningforfait

Een eigen woning wordt door de Belastingdienst bij u belast. Bij uw belastbare inkomen wordt dan een bedrag opgeteld. Dat is het eigenwoningforfait. Dit forfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Hoe duurder de woning, des te meer eigenwoningforfait dient er te worden betaald. Stel, uw woning heeft een WOZ-waarde van € 400.000. Het percentage eigenwoningforfait is dan 0,45%. U betaalt dan 0,45 x 400.000 = € 1800.

WOZ-waarde en waterschapsbelasting

Omdat u gebruik maakt van waterleidingen en voorzieningen dient u belasting te betalen. Hoeveel, dat bepaalt de actuele WOZ-waarde. U betaalt een percentage van die WOZ-waarde aan de waterschappen. Daar krijgt u elk jaar een nota van.

Gratis WOZ-check?

Onze partners van WOZconsults kunnen u helpen de WOZ waarde die u ontvangt van de gemeente te controleren. Ook helpen ze bij het bezwaar maken indien uw WOZ-waarde te hoog is. 

Klik hier voor de aanbieding voor de gratis WOZ-check