Krijg je AOW als je niet gewerkt hebt?

Het antwoord op deze vraag is ja, mits u ook voldoet aan de opbouw eisen van de AOW. De AOW uitkering kijkt namelijk naar het feit of u wel of niet gewerkt heeft. Wel kijkt de AOW hoeveel jaren tussen uw 17e en 67e u in Nederland gewoond heeft. U bouwt tussen die leeftijden namelijk iets minder dan 2% AOW per jaar op. In iets meer dan 50 jaar komt u dan aan 100% (50 * 2% = 100%). Woonde u een aantal jaren niet in Nederland. Dan worden die jaren in mindering gebracht. 

Voorbeeld situaties

Stel u heeft tussen uw 17e en 67e levensjaar 5 jaar in een ander land gewoond. Dan heeft u dus 45 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 45 * 2% = 90% van de wettelijk vast gestelde AOW bedragen waar u aanspraak op kunt maken. 

Stel u heeft tussen uw 17e en 67e levensjaar 25 jaar in een ander land gewoond. Dan heeft u dus 25 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 25 * 2% = 50% van de wettelijk vast gestelde AOW bedragen waar u aanspraak op kunt maken. 

Wanneer u tussen uw 17e en 67e levensjaar volledig in Nederland heeft gewoond. Dan heeft u dus 50 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 50 * 2% = 100% van de wettelijk vast gestelde AOW bedragen waar u aanspraak op kunt maken. 

Bekijk hier de AOW bedragen van 2022

Haal meer uit uw AOW met onze gratis tips en informatie nieuwsbrief:

AOW uitgelegd in een video

Onderstaande video in het Engels legt voor buitenlandse werknemers uit hoe de AOW werkt. In de kern klopt dit verhaal uiteraard ook voor alle inwoners van Nederland.

Waaruit is het pensioen opgebouwd, wanneer u niet heeft gewerkt

In Nederland hanteren we het drie pijlers principe. Ons pensioenstelsel gaat uit van drie mogelijke manieren om vermogen en inkomen op te bouwen die samen het pensioen vormen. Dit zijn de drie peilers:

  1. De AOW. De basis van het pensioen en iets wat elke inwoner van Nederland automatisch opbouwt ongeveer tussen het 17e en 67e levensjaar
  2. Het aanvullend pensioen. Het pensioen wat vaak als werkende opgebouwd wordt. Dit deel bouwen Nederlanders die niet werken vaak niet op, met de uitzondering als dit als extra verzekering wel is afgesloten. Het is natuurlijk mogelijk om te sparen voor aanvullend pensioen door maandelijks geld in te leggen. 
  3. Het eigen vermogen. Het vermogen dat u bezit nadat u met pensioen bent gegaan. Denk aan uw huis, aandelen, kunst, spaargeld en andere vormen van vermogen. 

Deze drie manieren maken het Nederlands pensioenstelsel.

Kijk hier voor meer informatie over: