Ontvangt u AOW als u niet gewerkt heeft?

Het antwoord op deze vraag is: ja, mits u voldoet aan de opbouweisen van de AOW. De SVB, belast met de financiële zaken rond de gang van de AOW, controleert niet of u wél of niet gewerkt heeft. Wat de SVB wél controleert, is het aantal jaren dat u tussen uw 17de en 67ste levensjaar in Nederland woonde. U bouwt in die periode namelijk iets minder dan 2% AOW per jaar op. In iets meer dan 50 jaar, heeft u dan 100% AOW opgebouwd. Woonde u een aantal jaren niet in Nederland, dan worden die jaren met 2% per jaar in mindering gebracht.

Enkele voorbeelden

  • Stel: u heeft tussen uw 17de en 67ste levensjaar vijf jaar in het buitenland gewoond. Dan heeft u dus 45 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 45 x 2% is 90% van de wettelijk vastgestelde AOW-uitkering.
  • Stel: u heeft tussen uw 17de en 67ste levensjaar 25  jaar in het buitenland gwoond. Dan heeft u dus 25 jaar in Nederland gewoond en heeft u recht op 25 x 2% is 50% van de wettelijk vastgestelde AOW-uitkering.
  • Wanneer u tussen uw 17de en 67ste levensjaar steeds in Nederland woonde, heeft u dus recht op 50 x 2% is 100% van de wettelijk vastgestelde AOW-uitkering.

Bekijk hier de AOW bedragen van 2024

Haal meer uit uw AOW met onze gratis tips en nieuwsbrief

Engelstalige toelichting over AOW

Onderstaande engelstalige video licht engelstalige buitenlanders toe hoe de AOW voor Nederlanders en hen werkt.

Waaruit is uw AOW opgebouwd indien u niet heeft gewerkt?

In Nederland hanteren we drie pijlers:

  1. De AOW-uitkering: deze uitkering ontvangt iedereen in Nederland bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  2. De aanvullende pensioenuitkering: dit is een uitkering door een pensioenorganisatie of een pensioenverzekeraar. Dit eventuele pensioen is opgebouwd uit inkomen uit werk.
  3. Het eigen vermogen: dit zijn het geld en de bezittingen. Het eigen vermogen kan bestaan uit spaargeld, het bezitten van een eigen woning, beleggingen of andere bezittingen van waarde.

Kijk hier voor meer informatie over: